गोमंतकीय लेखक व चित्रकार गोविंद नाईक यांनी आपल्या कुंचल्यातून साकारलेले हे दादू मांद्रेकर यांचे कॅरिकेचर.