चार पुस्तकांचे प्रकाशन


दादू मांद्रेकर यांचा 'शापित सूर्य 'च्या 
मलपृष्ठावरील फोटो. टिपणारे : डॉ. सुबोध केरकर. 
दादू मान्द्रेकर यांच्या चार पुस्तकांचे 29 एप्रिल 2017 रोजी प्रकाशन झाले. सुरूवातीच्या दोन पुस्तकानंतर 25 वर्षांनी ही चार पुस्तके आली आहेत. गोव्याची राजधानी पणजीतील इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा संस्थेच्या मोठ्या सभागृहात सुमारे हजार लोकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला.
नोंद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ही पुस्तके क्राऊड फंडिंगद्वारे काढण्यात आली आहे असेे म्हणता येईल. पुस्तकांच्या मागे 79 जणांची यादी असून त्यांनी आर्थिक मदत केल्याचे म्हटले आहे. अशाप्रकारेे क्राऊड फंडिंगद्वारे पुस्तके प्रकाशित करणारे ते गोव्यातील एकमेव असावेत. एकूण मराठी साहित्याच्या क्षेत्रातही आधुनिक काळात अशाप्रकारे पुस्तके प्रकाशित व्हावीत हे नवीन असावे.


या कार्यक्रमात प्रकाशित चार पुस्तके अशी  :
1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : आंतरराष्ट्रीय महत्त्व आणि महत्म्य (लेखसंग्रह)
2. भारतीय संविधान : आंतरराष्ट्रीय प्रभाव आणि परिणाम (लेखसंग्रह)
3. ओंजळ लाव्हाची (कवितासंग्रह)
4. उंबरठा (पाच हजार वर्षांतील भारतीय स्त्रीत्वाचा आढावा घेणारी दीर्घकविता)